Meat Boutique

  יפו | Meat Boutique


מעדניית בשרים במבנה לשימור ביפו.

עיצוב החנות נעשה בתוך חלל מקומר במבנה קיים ביפו העתיקה, תוך בחירת שפה עיצובית וייחודית המשתלבת בחלל הקיים ומאפשרת התקנת מערכות תצוגה, מכירה וגם מערכות טכניות ללא הפרעה או פגיעה בחלל הקיים כגון מערכות המיזוג והתאורה. מעל איזור עיבוד הבשר יצרנו מרפסת טעימות באווירת חצר יפואית, הצופה אל חלל המעדנייה ומאפשרת גיבוש חוג לקוחות קבוע ומעורב.

לקמרונות הקיימים, אשר כוסו לאורך השנים בטיח גס ואריחי קרמיקה, נבחרה טכניקת שימור של גילוי חלקים מאבני הכורכר המקוריים וצביעת טיח בשכבות בגוונים שונים להענקת מראה אותנטי. לקירות ולרצפה נבחרו בקפידה חומרים המאופיינים עם יפו העתיקה תוך שימוש באלמנטים שפורקו מהחלל המקורי, כגון אריחי הבטון המצוירים ששולבו בין אריחי בטון מוחלקים חדשים. הדלת המקורית מהמבנה שולבה במרפסת התצפית והטעימות. לחלל עצמו נבחרה צבעוניות מעודנת במטרה להדגיש את נוכחות מעדניית הבשרים בלב החלל